شماره ٧٧٣: سيدي ايم هو کي، خذيدي ايم هو کي

سيدي ايم هو کي، خذيدي ايم هو کي
ارني وجهک ساعة، نقتدي ايم هو کي
من ردا اکرامکم، نرتدي ايم هو کي
في سناسيمائکم نهتدي، ايم هو کي
خوش بود از جام تو، بيخودي ايم هو کي
در صبوح از نقل تو، نغتدي ايم هو کي
همچو مه در شهرها، شاهدي ايم هو کي
از همه بيندت، مقتدي ايم هو کي
حاضر و آواره را، مسندي ايم هو کي
کعبه وار آفاق را، مسجدي ايم هو کي
برد عشقت از دلم، زاهدي ايم هو کي
اسکتوا ذاک الخيال، قايدي ايم هو کي